ODS–KV–0241–15 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

19.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.1.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

19.2.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

25.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.4.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

24.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

27.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

31.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.