ODS–KV–0267–15 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

28.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.4.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

6.5.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

27.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

31.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

6.9.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora, partija 4.

14.10.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.