ODS–KV–0301–15 Javna nabavka dobara - Radovi na TS 35/10kV "Mali Zvornik 2"

22.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 2

19.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 3

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 4

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 5

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 6

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 7

Dopuna pojašnjenju konkursne dokumentacije br. 5

Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

22.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

29.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

29.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije 8

1.3.2016. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2.3.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.5.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

19.5.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

19.5.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

20.2.2017. godine
Odluka o obustavi otvorenog postupka

3.3.2017. godine
Obaveštenje o obustavi otvorenog postupka