ODS–KV–0308–15 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

29.2.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

1.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.3.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.3.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.5.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

27.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

27.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.