ODS–KV–0309–15 Javna nabavka dobara - Uljni energetski transformatori

19.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.2.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

4.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.4.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

4.5.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

8.11.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

18.11.2016. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

26.5.2017. godine
Odluka o dodeli ugovora

24.7.2017. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru