ODS–KV–0316–15 Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

22.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

12.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

13.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

13.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.