T-1/2015 UP Javna nabavka dobara - Kancelarijski materijal

12.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

23.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

23.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

23.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.