T-19/2015 UP Javna nabavka dobara - Za kafe kuhinju

23.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

16.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 2.