T-19/2015 UP Javna nabavka dobara - Za kafe kuhinju

24.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.