T-22/2015 UP Javna nabavka dobara - Merni ormani sa uslugom ugradnje po sistemu "ključ u ruke"

25.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.7.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

12.8.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

12.8.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.8.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.8.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.8.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.8.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

2.9.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.9.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.9.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

4.9.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

8.12.2015. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava

2.3.2016. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava

17.5.2016. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava

20.5.2016. godine
Obaveštenje o odluci Republičke komisije za zaštitu prava