T-24/2015 UP Javna nabavka dobara - Isporuka i ugradnja MTK prijemnika i uklopnih satova

16.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru