T-27/2015 UP Javna nabavka dobara - Oprema za baždarnicu

2.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

2.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru