T-44/2015 UP Javna nabavka dobara - Serverski sistemi i prateća IT oprema

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.