T-45/2015 UP Javna nabavka dobara - Oprema za IKT

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.