T-72/2015 UP Javna nabavka dobara - Personalni računari i prateća IT oprema

18.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru