T-97/2015 UP Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

22.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

30.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.