T-102/2015 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa ugradnjom za TS 110/35/10 kV KOPAONIK II faza

6.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru