T-108/2015 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za DV 35kV Ljubovija-Vrhpolje

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru