T-115/2015 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za DV 35kV Trbušnica-Zajača

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

10.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

10.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru