T-116/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

6.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

26.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

27.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

1.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

4.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

5.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

15.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.8.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

13.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 9.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 16.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

19.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

21.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 15.

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

24.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

14.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

18.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.