T-131/2015 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje - SCADA sistema

21.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru