T-132/2015 UP Javna nabavka dobara - Nameštaj

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

31.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.8.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.8.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.