T-149/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

5.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 7.

25.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

26.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

28.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

28.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

28.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.