T-166/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal

11.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

12.5.2015. godine
Tehničke karakteristike

19.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

8.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

8.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.