T-167/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

9.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.4.2015. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.4.2015. godine
Dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

8.6.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 2.

16.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

16.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

18.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

22.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.