T-169/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

22.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

12.6.2015. godine
Dodatak izmeni konkursne dokumentacije br. 09-11741 od 11.06.2015-Prilog 9. teh.karakteristike za artikal 25621

17.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

27.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.