T-170/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

17.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Tehničke karakteristike

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

4.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

7.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

11.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

1.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

1.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

6.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

6.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.