T-171/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

28.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.