T-172/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

27.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija - opšti deo

Konkursna dokumentacija

17.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.6.2015. godine
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

22.6.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

7.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

10.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

13.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

18.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.