T-173/2015 UP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal - Energetski kablovi i kablovski pribor

17.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

15.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

16.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.