T-175/2015 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za dispečerske centre

23.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru