T-176/2015 UP Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za održavanje telefonski centrala

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru