T-223/2015 UP Javna nabavka dobara - Rezervni delovi, oprema i ulje za održavanje vozila

25.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

29.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.8.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka