T-225/2015 UP Javna nabavka dobara - Gorivo i mazivo

19.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru