T-233/2015 UP Javna nabavka dobara - Oprema za pogon - uređaj za fotokopiranje

17.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru