T-234/2015 UP Javna nabavka dobara - Sistem za pronalaženje mesta kvara na kablovskim vodovima

9.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

21.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

10.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru