T-239/2015 UP Javna nabavka dobara - Teretna vozila sa platformom

28.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru