T-240/2015 UP Javna nabavka dobara - Vozila

27.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.5.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.6.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 3.

30.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

6.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.