T-241/2015 UP Javna nabavka dobara - Vozila

28.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

7.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.