T-260/2015 UP Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene u poslovnim objektima

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

3.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.