T-356/2015 UP Javna nabavka usluga - Oglašavanje u lokalnim medijima

25.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

15.9.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka