T-357/2015 UP Javna nabavka usluga - Usluga restorana

30.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

16.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.