T-405/2015 UP Javna nabavka usluga - Usluge mobilne telefonije

2.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

8.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.6.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru