T-409/2015 UP Javna nabavka usluga - Seča rastinja

23.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

2.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

13.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

21.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

22.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

22.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

29.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.9.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 2,3,6,7,9,10,11.

18.9.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava, partija 3.

2.10.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 1.

2.10.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 5.

2.10.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

2.10.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 4.

4.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

4.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

4.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

4.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

4.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

4.12.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

11.12.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.1.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

6.1.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

6.1.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.