T-410/2015 UP Javna nabavka usluga - Elektromontažne usluge na poslovima investicionog i preventivnog održavanja

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

9.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

27.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2015. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.7.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

31.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

9.10.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.