T-414/2015 UP Javna nabavka usluga - Rekonstrukcija TS, relejne zaštite i automatizacija

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

18.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

18.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.