T-417/2015 UP Javna nabavka usluga - Rekonstrukcija TS, relejne zaštite i automatizacija TS Kraljevo 1

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru