T-427/2015 UP Javna nabavka usluga - Servisiranje i popravka reklozera

30.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru