T-508/2015 UP Javna nabavka usluga - Usluge održavanja higijene u poslovnim objektima

20.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

6.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

23.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

23.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.