T-568/2015 UP Javna nabavka usluga - Usluga ispitivanja opreme za rad

29.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

25.9.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.